Daniel Henri

Anul Nasterii: 1891

Anul Decesului: 1965

Henri Daniel: “Peisaj cu sonde la Ochiuri”
Critica Artistica

Apropiat al lui M.H. Maxy, Henri Daniel își reconsideră tematica în conformitate cu ideile artei militante. Marginalizat și exclus din spațiul public pe criterii etnice în perioa­da guvernării lui Antonescu, după război, Henri Daniel se regăsește în principiile realismului socialist.henri_daniel_interiorLucrarea “Peisaj cu sonde la Ochiuri”, surprinde începutul industrializării în România; muncitori lucrând la o sondă din satul dâmbovițean, Ochiuri. Desenul riguros, de factură realistă, surprinde un moment al lucrului: muncitorii încarcă petrolul extras de sondă. În planul îndepărtat sunt schițate alte sonde, iar privitorul poate deduce că acțiunea din primul plan se reia la fiecare sondă în parte (V. I).

Bibliografie:

PAVEL, Amelia, „Pictori evrei din România 1848 – 1948”, Ed. Hasefer, Bucureşti, 2003.

Sursa: http://www.artmark.ro/catalog/index.php/henri-daniel-peisaj-cu-sonde-la-ochiuri.html

Henri Daniel: “Scenă sătească”
Critica Artistica

Format în efervescența mediilor artistice din Paris și Berlin, Henri Daniel se îndreaptă spre un postimpresionism cu accente foarte personale. Grafica ocupă un loc central în creația sa, artistul remarcându-se printr-un desen sigur și concis. Expune frecvent la Salonul de Desen și Gravură, cele mai importante lucrări de grafică din creația sa fiind prezente în selecția Salonului de Alb-Negru din București.
Lucrarea “Scenă sătească”, o compoziție voit dezechilibrată este o lucrare de atmosferă care se prezintă drept o alternativă la spiritul liric și idilic al satului grigorescian. Cele două țărănci sunt plasate pe o uliță largă străjuită de garduri strâmbe și case dezordonate. Compoziția se bazează pe raportul dezechilibrat dintre plin și gol; planul central (ulița) fiind liber în timp ce arhitectura aglomerează planul secund al compoziției. (V.I)henri_daniel_intrarea

Bibliografie:

PAVEL, Amelia, „Pictori evrei din România 1848 – 1948”, Ed. Hasefer, Bucureşti, 2003.

Sursa: http://www.artmark.ro/catalog/index.php/henri-daniel-scena-sateasca.html