Nicolae Lidia Alina

Lidia-Alina Nicolae

web: http://lidiaalinaartstuff.blogspot.com/

http://www.facebook.com/pages/Lidia-Alina-Nicolae-Visual-Artist/285609578157927?sk=wall

Data şi locul naşterii: 9 iunie 1986, Bucureşti


Studii:
o 2010 – 2008 absolventă Master a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice, domeniul Arte Plastice, Decorative şi Design, specializarea Arte Grafice.
o 2005 – 2008- Licenţiat în Arte al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice, domeniul Arte Plastice, Decorative şi Design, specializarea Grafică.
o 1997 – 2005 absolventă clasele V-XII la Liceul de Arte Plastice “N.Tonitza” Bucureşti, domeniul Arte Plastice, specializarea Tehnician-Arte Grafice.

Experienţă profesională:
o Martie 2012 – prezent, grafician la Isra Center Marketing Research.
o Martie 2012 – rebranding Artindex (galerie de arta online)

http://www.facebook.com/photo.phpfbid=399991383351734&set=a.399991370018402.110378.157296137621261&type=1&theater

o Octombrie 2005 – aprilie 2009, restaurator de carte în cadrul Bibliotecii Naţionale a României din Bucureşti, Centrul Naţional de Patologie şi Restaurare a Documentelor.
o Octombrie 2008 – colaborare pe proiect de editare imagine cu editura Vellant.
o Proiecte personale de imagine pentru promovarea identităţii vizuale.

Specializări şi atestate:
o Diplomă de Master a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, domeniul Arte Plastice Decorative şi Design, specializarea Arte Grafice.
o Diplomă de licenţă a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Licenţiat în Arte Plastice Decorative şi Design, specializarea Arte Plastice (Grafică).
o Certificat de Competenţe Profesionale al Liceului de Arte Plastice ”N. Tonitza”, fiind declarată Tehnician-Arte Grafice, domeniul Arte Plastice.

Premii şi distincţii:
o Marele premiu la concursul de afişe Figo’s New Album “Put it all on black”, organizat de Creative Allies, Asheville, North Carolina. http://creativeallies.com/creations/njy
o Marele premiu la Concursul de afişe organizat de International Federation on University Women, 2010, Mexic. http://www.ifuw.org/postercomp/
o Medalia “Mugurul de aur” în cadrul Festivalului de Artă pentru Copii şi Tineri, “Concursul Muguri de Aur”, iunie 2007, Rusciori – Sibiu.

Expoziţii personale:

2012 – Expoziţie de gravură “Desene pe fier/Drawings on iron” Galeria Odeon, Teatrul Odeon, 04-24 februarie, Bucureşti.
http://www.sensotv.ro/arte/Clipa-de-arta-3039/desene-pe-fier-de-lidia-alina-nicolae#/0 http://www.modernism.ro/2011/06/17/urme-lidia-alina-nicolae-mogosoaia/
http://www.sensotv.ro/arte/Clipa-de-arta-2282/expozitia-urme-lidia-alina-nicolae#/0 http://www.youtube.com/watch?v=p4Z-b6chWxA

2011 – Desen, gravură, obiect “Urme”, Palatul Mogoşoaia/Casa Artelor, 19 iunie – 10 iulie, Mogoşoaia, Ilfov.

http://www.modernism.ro/2011/06/17/urme-lidia-alina-nicolae-mogosoaia/

http://www.sensotv.ro/arte/Clipa-de-arta-2282/expozitia-urme-lidia-alina-nicolae#/0

2010 – Expoziţie de grafică, “Urme”, Sala de Lectură a Teatrului Act, 15 martie –18 aprilie, Bucureşti. http://www.youtube.com/watch?v=p4Z-b6chWxA
- Expoziţie de fotografie, “Rainbow”, Casa de Cultură “Friedrich Schiller”, 12-26 februarie, Bucureşti.

2007 – Expoziţie personală de grafică şi pictură, Casa Parohială a bisericii Sf. Haralambie, 14-15 august, Bucureşti.

Expoziţii de grup (selecţie):

2011 – Participarea la “Far Too Much Purple”, Café Verona Librăria Cărturesti, 16 decembrie 2011-16 ianuarie 2012, Bucureşti

http://issuu.com/daneza/docs/catalog__far_too_much_purple

http://www.modernism.ro/tag/far-too-much-purple/

- Participarea la Contempora 2, Sala Mare a Palatului, 28 noiembrie 2011- 28 ianuarie 2012, Bucureşti

http://metropotam.ro/evenimente/Contempora-2-event5653281206/

- Participarea la EBienale, Sala Mare a Palatului, 1-25 septembrie, Bucureşti.

2010 – Participarea la expoziţia “Art Expo 3”, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, mai – iunie, Bucureşti.
- Participarea la expoziţia “Eminescu – Vis de poet”, Centrul Naţional Tinerimea Română, 15-17 ianuarie, Bucureşti.

2009 – “Tendenzen in der rümanischen Kunst”, primăria Gundelfingen, 10-15 septembrie, Freiburg, Germania.
- Tabăra Internaţională de Creaţie Plastică „Vintilă Făcăianu”, Galeria de Artă, 1-15 septembrie, Ploieşti.
- “Ferestre”, Galeria Simeza, 17-24 iulie, Bucureşti.
- Concursul de afişe cu tema “Creativitatea în slujba salvării planetei” organizat de O.R.D.A. în colaborare cu Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, 23 aprilie, Bucureşti.

2008 – Expoziţie de licenţă “Atelier Zero”, Centrul Cultural Metropolitan pentru Tineret, 18 iunie-04 iulie, Bucureşti.
- “Artă şi ambient medieval”, Biblioteca Naţională a României, 3-15 iunie, Bucureşti.
- ”Arta tanără la Sibiu”, Centrul de Cultură şi de Dialog “Friedrich Teusch” 04-28 februarie, Sibiu.

2007 – Târgul de Carte “Gaudeamus”, Romexpo, 21-25 noiembrie, Bucureşti.
- “Arta tânără din România”, Casa de Cultură “Friedrich Schiller”, 3-7 octombrie, Bucureşti.
- “Junge Kunst aus Rumänien”, Centrul Cultural “Gasteig”, 15-26 septembrie, München, Germania.
- Târgul de Carte “Boockfest” cu lucrarea “Ion Vinea” făcând parte din colecţia de 25 de cărţi de poezii ilustrate a studenţilor de la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Romexpo, 6-10 iunie, Bucureşti.
-”Atelier”, Galeria Arte, 8-21 mai, Hunedoara.
- “Tineri artişti la Biblioteca Naţională a României pictură, grafică şi fotografie “, martie- aprilie, Bucureşti.
- “ Primăvara europeană”, Casa de Cultură “Friedrich Schiller”, 16 aprilie, Bucureşti.
- Expoziţie de fotografie şi arte plastic organizată de European House of Arts for Young Artists in Bucharest în cadrul Centrului InfoEuropa din Biblioteca Centrală Universitară, 2 martie , Bucureşti.

2004 – Participarea la “Festivalul Artelor” organizat de Guvernul României în perioada 5-12 septembrie, Bucureşti.

2003 – “Casa arhitectura sufletului” de la Muzeul Satului, 20 septembrie, Bucureşti.
Lucrări în colecţii private: România, Franţa, Germania, Anglia, Australia, Slovenia.

Apariţii in presa scrisă:

http://artout.ro/editii/art-out-nr-6/

http://artout.ro/editii/art-out-nr-7/

http://artout.ro/editii/art-out-11/

URME

Urme este titlul sub care Lidia Alina Nicolae reuneşte explorările sale din anii studenţiei şi ai masteratului în grafică încheiate în 2010 sub îndrumarea profesorului Nicolae Alexi. Tânăra graficiană, solid îndrumată anterior şi de Mircea Muntenescu, se încumetă să investigheze cultural lumea lui Ghilgameş punându-şi, din unghiul lui de vedere, întrebările ultime ale vieţii cu temeritatea şi prospeţimea tinereţii.

Limita însăşi dar şi urma făpturii transmisă dintr-un dincolo nedefinit sunt interogate cu toată gravitatea dar şi cu un salutar început de linişte. Autorul nu pare intimidat de subiect, iar latura sa întunecată este abordată cu surdină. Aprofundând ritualurile şi imageria babiloneană, graficiana accede la simboluri ce devin chiar semnele plastice cu care operează. De aceea firul de grâu, paiul, forma sintetică a sarcofagului – carapace despovărată de conţinut, doar păstrând urma lui – sunt pretexte pentru fertile explorări de poetică a liniei sau a formei, în simulările obiectuale, iar căutarea sensului rămâne un drum deschis, încă luminat. O asemenea expoziţie încheie un ciclu al interogaţiilor majore necesare oricărui început temeinic şi anunţă, credem, un promiţător parcurs spre mature limpezimi. De altfel, aşa cum aflăm din CV- ul tinerei artiste, acest parcurs s-a şi deschis deja cu o confimare internaţională venită din Mexic, pentru un afiş prezentat în 2010 la Concursul Federaţiei Internaţionale a Femeilor Universitare.

Doina Mândru