Antal Tamara

tamara_antal_artindex_07Anul Nasterii: 1952

Tamara AntalTamara-Antal

Note biografice : născută în anul 1952, 25 ianuarie , Mirosloveşti, judeţul Iaşi.
Studii :     – Şcoala postliceală de arhitectură Iaşi;
– Academia de artă , Bucureşti – secţia pictură.
A avut ca principali profesori pe Ilie Boca si Teodor Moraru.tamara_antal_artindex_06

Expozitii:
2001   – Concursul Naţional de pictură, grafică, sculptura şi arta decorativa  „N.N. TONITZA”–2001 ed. IV  – premiul Fundaţiei de artă „Sf.Luca” Bârlad.
2002    – Expoziţie colectivă ,,Cupola”–  Iaşi;
2003 –  ,,3 + 10 PLASTICIENE BĂCĂUANE” – Galeria Alfa–  Bacău
– „Saloanele Moldovei Chişinău – Bacău
2004 – participare  expoziţii:  Buzău si Suceava
–  „Saloanele Moldovei Chişinău – Bacău
– Bienala artelor „Ion Andreescu – Buzău
– decembrie  –  Expoziţie colectivă ,,B15” Complexul Muzeal Iulian Antonescu– Bacau
–   “Anuala” – Bacău;
2006 – Expoziţia aniversara Tristan Tzara, Galeria Arta Bacău ;
– Expozitie de grup– Moinesti
– Expozitie de arta comparata „ARHETIP”– Complexul Muzeal „IULIAN ANTONESCU” Bacau
–„Saloanele Moldovei”– Bacau– Chisinau
–„Anuala”– Bacau;
– Participare la  Concursul de pictura N.N. Tonitza– editia a VIII– a 2006–  Barlad –noiembrie
– Salonul National de Arta–  decembrie– Bucuresti
2007– „Zoomorfe”– Galeria de arta  contemporana Bacau
– Expozitii colective:Piatra Neamt–  Moinesti
–„Personala”– Galeriile Frunzetti– Bacau
– „Saloanele Moldovei”– Bacau– Chisinau
– „Anuala”– Bacau;
2008– 2009 „Saloanele Moldovei”– Bacau– Chisinau
– Bienala artelor „Ion Andreescu – Buzău
Lucrări în colecţii particulare în tară şi în străinătate.
2010   „Personala”-Galeriile Frunzetti-Bacau
- „Saloanele Moldovei”-Bacau-Chisinau
- Bienala artelor „Ion Andreescu – Buzău
- Expozitii colective: Erotica Bacau
- “Anuala” – Bacău
Participare la Fesivalul International de Arte frumoase Monastir Tunisia
2011 –  2012 personale si colective in Tunisia si Expoziţii colective in Romania
2013 -  „Expoziţie  personală ”, Monastir , Tunisia;
Lucrări în colecţii particulare în tară şi în străinătate.tamara_antal_artindex_25

Este membru al U.A.P. Filiala Bacău – secţia pictură –  din anul 1999.
email: tamara.antal@yahoo.comtamara_antal_artindex_27

Valentin Ciucă
Tamara Antal – Privilegiile memoriei
Forţa de impact intelectual şi emoţional al expoziţiei Dincolo de prezent semnată de Tamara Antal, derivă din substanţa dialogului dintre semnele materiale alte culturii tradiţionale şi nevoia omului de azi de a se înscrie în orizontul modernităţii cu tot bagajul de valori ce a aparţinut unui incitant trecut utopic. Altfel spus, nu putem merge înainte decât privind înapoi.
Prezentul însuşi încorporează prin memorie elementele unor vechi civilizaţii care ne transmit peste timp mesaje dintre cele mai incitante. În fond, totul  se însumează în absolut şi straturile vechi ies periodic la iveală şi mărturisesc antropologic despre fiinţa umană şi natura ei sacră.
Surprinsă oarecum de lucrurile minunate descoperite în lada de zestre a bunicii, fără nostalgii paseiste, le revalorizează în contexte culturale moderne. Acest sugestiv şi necesar exerciţiu de admiraţie faţă de universul obiectelor umile în simplitatea lor, dar care au jucat un rol esenţial în viaţa şi rostul omului, se întemeiază pe fidelitatea memoriei afective şi declanşează stări de jubilaţie. Şi, mai important, de respect.
Universul obiectelor aparent umile se recompune astfel firesc, cu dezinvoltă spontaneitate şi chiar cu încântare ludică. Calitatea acestor semne materiale constă în utilitate imediată, dar şi în estetica aproape involuntară a acestora care conferă funcţionarului frumuseţe. A explora acest univers al utilului potenţează în fapt însuşirile ţăranului român de a avea acces la metafizică. A gândi în basme nu este doar o metaforă inspirată, ci şi un fel de a ne raporta din perspectiva tranzitoriului la eternitate.
Tamara Antal are o remarcabilă forţă imaginativă şi o exemplară putere de asociere. Universul obiectelor o inspiră şi-i călăuzeşte paşii artistici către compoziţii de anvergură, ale căror originalitate comunică dincolo de limitările prezentului, şi cu cei vechi cât şi cu stresatul om recent. Ideea de sacralitate devine constituţională fiecărei compoziţii, parte din discursul ce prin coerenţa ideatică şi plastică, generează spontane solidarităţi.
Asocierea în spaţiul estetic a picturii-obiect face ca relaţia să declanşeze multiple posibilităţi de percepţie în funcţie de experienţa culturală şi vizuală a fiecărui privitor. Monumentalitatea neostentativă a marilor compoziţii consistă în semnificaţiile noi pe care artista le conferă obiectelor parcă uitate şi trezite la o viaţă nouă, alta decât cea strict utilitară. Ele devin, în viziunea creatoarei, elementele unei amprente definitive ce se dezvoltă ca nişte uriaşi paşi pe nisipul timpului sau pe canavaua memoriei.tamara_antal_artindex_08
Urmele timpului aglutizează elementele universului rural, dar şi chipurile generice ale unor fiinţe dispărute, dar neuitate încă. Impresia de icoană nu poate fi nicidecum ignorată.
Fundalurile compoziţiilor sunt, cel mai adesea, marcate de tuşele viguroase, aproape gestuale cu care artista sugerează fondului dinamic pe care se insertează elementele universului domestic, utilitar, aureolat de atingerea anonimă a celor dinaintea noastră. În fapt, fiecare lucrare se constituie într-un veritabil elogiu adus celor care, cu discreţie şi distincţie, au plămădit spaţiul utilităţii şi intimităţii. Totul are măreţia simplităţii şi veşnicia efemerului.
Tamara Antal face din respectul faţă de trecut un fel de a fi şi o strategie de creaţie. Marile ei compoziţii au tensiunea emoţiei şi fiorul frumuseţii. Modernitatea ţine de viziune iar recuperarea trecutului nu atât pierdut, cât poate doar uitat, evidenţiază o impecabilă formă de respect.
Potrivit tehnicii colajului, mari ştergare iscusit brodate se desfăşoară vertical ca o demonstraţie de virtuozitate şi de armonie a formelor şi culorilor cu impact decorativ desăvârşit. Piese din inventarul casnic intră în dialog peste timp cu alte tipuri de contexte culturale şi asistăm încântaţi la spectacolul unor fecunde filiaţii estetice.
Tamara Antal deţine arta de a face arheologie culturală şi recompune din fragmente disparate imagini posibile despre ceea ce a fost, ca o premieră pentru ceea ce va fi. Inteligenţa se asociază unei exersate manualităţi picturale iar lipsa de prejudecăţi îi conferă libertatea spiritului asociativ modern. Forţa viziunilor sale nu exclude însă delicateţea unor reacţii de smerenie faţă de înaintaşii care au făcut artă perenă fără ca măcar să fi băgat de seamă…
Considerat unanim un veritabil succes, gestul ei de acum are semnificaţia unui elocvent professionalism.tamara_antal_artindex_45 tamara_antal_artindex_44 tamara_antal_artindex_43 tamara_antal_artindex_42 tamara_antal_artindex_41 tamara_antal_artindex_40 tamara_antal_artindex_39 tamara_antal_artindex_38 tamara_antal_artindex_37 tamara_antal_artindex_36 tamara_antal_artindex_35 tamara_antal_artindex_34 tamara_antal_artindex_33 tamara_antal_artindex_32 tamara_antal_artindex_31 tamara_antal_artindex_30 tamara_antal_artindex_29 tamara_antal_artindex_28 tamara_antal_artindex_26 tamara_antal_artindex_24 tamara_antal_artindex_23 tamara_antal_artindex_22 tamara_antal_artindex_21 tamara_antal_artindex_20 tamara_antal_artindex_19 tamara_antal_artindex_10 tamara_antal_artindex_11 tamara_antal_artindex_12 tamara_antal_artindex_13 tamara_antal_artindex_14 tamara_antal_artindex_15 tamara_antal_artindex_16 tamara_antal_artindex_17 tamara_antal_artindex_18 tamara_antal_artindex_09 tamara_antal_artindex_05 tamara_antal_artindex_04 tamara_antal_artindex_03 tamara_antal_artindex_02