Marica Gabriela

Anul Nasterii: 1954

Marica Gabriela

Membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Rom�nia, filiala Braşov

Data şi� locul naşterii:

13 Iunie, 1954, Aiud, Judeţul Alba, Rom�nia

Educaţie:

1976:�Institutul de Arte Plastice �Ion Andreescu�, Cluj-Napoca

Profesie:

1998-2002�Inspector de specialitate � artă la I.S.J. Braşov

din 1996 Profesor, Liceul de Artă, Braşov

Burse de Specialitate:

1998� �Artă fără frontiere� � Austria
2001 �Oraşele şi Capacitatea Educaţională a Artelor”, Barcelona, Spania

Expoziţii De Grup,� Saloane organizate� de� uap:
1976-2005 Expoziţii de grup, Saloane judetene �� Sibiu, Braşov, Bistriţa, Cluj- Napoca, Deva, Buzău, Sf�ntu-Gheorghe, Satu-Mare, Bran, Ploieşti
2003-2005  Grupul �Limitrof� � Ploieşti, Judeţul Prahova, �Galeria din grajd� � Arcuş, judeţul Covasna, Galeria ,,Europe,, – Braşov
1999-2005  Expoziţii ale profesorilor de artă, BraşovExpoziţii Personale:

1994 Expoziţie personală � Sibiu � �Maison 35 Ille et Vilaine�
1996 Saint-Gregoire �Ille et Vilaine� Franţa
1998/2002 Expoziţii personale � Braşov
2003 Galeria �Casa Rustică� � Comuna Ilieni, judeţul Covasna
2004 – �Interculturalitate Versus Globalizare� � Simpozion Internaţional la C.J.Braşov
Biblioteca Judeţeană �Gheorghe Bariţiu�

2005 Instituţia Prefectului, Braşov

Expoziţii Internaţionale:
1992�Expoziţia internaţională �Marele Premiu de Pictură�, � Saint-Gregoire, Franţa � Medalie de participare
1993�Expoziţie de grup � M�nchen, Germania
1996�Expoziţie personală � Saint-Gregoire, Franţa
1998��Măşti �n Veneţia�, Palazo Corer, Veneţia, Italia
1999�Expoziţia internaţională de desen � Arad, Rom�nia

Tabere de Creaţie:

2002�Cisnădioara � Sibiu, Rom�nia
2003�Timişul de Sus � Braşov, Rom�nia
2004�Sibiel � Judeţul Sibiu, Rom�nia, Plopeni � Judeţul Prahova, Rom�nia

2005 S�mbăta de Sus, Judeţul Braşov

Lucrari �n Colecţii� particulare:

Rom�nia, Franţa, Israel, Germania, Elveţia, Spania, Ungaria, Japonia, U.S.A, Marea Britanie

BIBLIOGRAFIE:

Petre Matei� ,, Artişti plastici braşoveni contemporani,, (editura ,,Orientul Latin,Braşov ,2000), cataloage de expoziţii personale şi de grup, cronici de artă din presa scrisă.

cronici  de  artă

,, Calităţile definitorii ale picturilor expuse de Gabriela Marica derivă din puternicul sentiment epic, din voinţa şi capacitatea evocării unor acţiuni complexe. Nu odată, desfaşurarea  “parietală”  a naraţiunii plastice sau suitele compacte cu scene emblematice, reţin din realitate gesturile şi atitudinile cu adevărat tipice, imaginile constituindu-se ca nişte simboluri, cărora nu le lipseşte �nsă farmecul şi prospeţimea firescului,,

( Mircea Ţoca � Cluj Napoca, 1974 , Expoziţie de grup)

,, Gabriela Marica propune �n limbajul artistic o pictură ce ar putea fi clasată �n categoria modelului cultural european. Noutatea constă �n ruperea egocentrismului �n favoarea ceasului Vieţii, a atitudinii ce ţine de natură. Sigură pe sine, beneficiind de o gramatică atentă �n conjugarea petelor şi a desenului, picturile ei transpun muzicalitatea gotică, aduc�nd probe modelatorii din tot ce alcătuieşte experienţa noastră,,

( Adrian Popescu � Expoziţie personală Gabriela Marica , Sibiu ,1984)

,,Consecventă unei dorinţe ,,�n afara de viaţă,,  abordează o ,, pictură -schiţă ,, rapidă, desenată cu fineţe, �ncercănd parcă , să surprindă o vibraţie limită, un prezent continuu � poate timpul �n stare pură de care vorbea Proust , propriul moment individual al privirii, expresie �nsă a altor timpuri personale, cu alte structuri şi caractere, diferite de ale unui timp trecut, un punct de echilibru propriu �ntr-un univers cronofag. Prin  ,, stop cadru,, şi ,,developări,, , Gabriela Marica �ncheagă un regat imaginativ paralel � o ipostază reconstruită a lumii �n infinita ei diversitate, o lume cu iraţionabilitate şi o raţiune precise, nefiind altceva dec�t expresia infinitelor ne�nţelesuri şi diferenţe existente �n sufletul omenesc,,

( Dan Zbarcea � Expoziţie personală Gabriela Marica, Braşov , 1999)

Sursa:www.bvart.ro