Necsoi Alexandru Marius

Anul Nasterii: 1978

Marius Alexandru Necsoi

S-a născut la Bucuresti, la 14 septembrie, 1978. Este absolvent al Universităţii de Arte şi Design “Ioan Andreescu” Cluj-Napoca, specializarea Sculptură, promoţia 2002 şi al Liceului de Artă, Braşov, promoţia 1997.Începând cu anul 2002 a fost mereu prezent în expoziţii ale tinerilor artişti organizate în ţară. Lucrările sale se regăsesc în colecţii de stat (primăriile municipiilor Braşov şi Zărneşti) dar şi în colecţii particulare.Şi-a exersat talentul şi abilităţile tehnico-practice în realizarea atât de sculpturi de dimensiuni mici cât şi a unor lucrări de artă monumentală.

Cele mai multe lucrări ale artistului pot fi încadrate în stilul compoziţiilor figurative, temele predilecte fiind reprezentate de trupul uman în general şi cel feminin în special. Portrete ale unor personalităţi semnificative dar şi nuduri feminine în ipostaze diverse sunt compoziţii care se regăsesc în lucrările sale.Artist dinamic, polivalent, abordează cu mult curaj şi intuiţie materiale variate, de la lemn, piatră ori metal, dar şi tehnici diferite de prelucrare a acestora. Sub impactul noilor experienţe din spaţiul artelor, mijlocite, în special, de noile tehnologii, sculptorul şi-a extins semnificativ interesul pentru materiale şi tehnici, recurgînd la materiale compozite, de factură pur tehnologică: răşini polimerice, coloranţi diverşi, precum şi tehnici de finisare extrem de elaborate.Se ocupă şi de restaurarea obiectelor de artă, design ambiental şi realizarea diverselor elemente de arhitectură.

În calitate de profesor a lucrat în cadrul mai multor instituţii printre care se numără şcolile generale 13 şi 22 Braşov (unde a predat Educaţia Plastică) şi Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Industria Lemnului (unde a predat cursuri de sculptură în cadrul modulului Mobilă de Artă) şi Facultatea de Inginnerie Tehnologică, specializarea Design de Produs şi Robotică (unde a predat cursuri de Modelaj şi Desen artistic). În prezent predă cursuri de Sculptură, Ceramică, Grafică şi Istoria artei la Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Tiberiu Brediceanu” Braşov.Sursa: http://www.sculptura-necsoi.ro/biografie.html