Vegh Eugen

Eugen Vegh

Născut la 18 noiembrie 1998 în Budapesta

Studii libere de pictură

Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din anul 1951, secţia pic
Călătoreşte în mai multe ţări din Europa, unde expune lucrări de grafică militantă
Din anul 1946 participă la expoziţiile judeţene, festive şi de grup organizate de filiala U.A.P. Braşov
Deschide 5 expoziţii personale la Braşov şi BucureştiIa parte la 2 expoziţii republicane
In anul 1977 şi 1979 participă cu lucrări antirăzboinice la expoziţii peste hotare: Moscova şi Majdanek
In 1968 efectuează o călătorie de documentare în Cehoslovacia.

Sursa: www.bvart.ro