Tudor Doina

Doina Tudor

Absolventă a Universitâţii de Arte „G. ENESCU” – laşi specializarea: Picturâ, Restaurare Profesor de picturâ la Colegiul Naţional de Artâ Octav Bâncilâ* – lasi Expozitii personale 1988 – Picturâ – sala °N. N. Tonitza° – Bărlad 1988 – Picturâ – PORTRET – sala 9-Trianon laşi 1989 – PORTRETE DE COPII – foaierul Teatrului “Luceafârul – laşi 1996 – Doina_Tudor_artindex_01

PORTRET – sala “Niobe° – Colegiul Naţional de Arte “0. Bâncilă laşi 1996 – PORTRET – Galeriile de artâ – Brâila 1997 – PORTRET – sala de expoziţie °N. N. Tonitza° – Bărlad 1998 – DESEN – sala “Trianon”- laşi 1999 – 20 ianuarie – Interviu in cadrul emisiunii “Jumalul artelor la TVR. – laşi 1999 – 2007 – Prâznicare pentru Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” Biserica Ortodoxâ Romănâ din Philadelphia – S.U.A. 2003 – »DESEN° – Centrul Cultural German – laşi Doina_Tudor_artindex_02PREMII :

1988 PREMIUL I – faza judeţeanâ expoziţie de picturâ a profesorilor de desen – laşi 1988 PREMIUL I – faza naţionalâ expoziţie de pictură a profesorilor de desen – Bucureşti 2005 sept – LAUREAT – PREMIUL PRIMÂRIEI MUNICIPIULUI CHIŞINĂ-U – Expoziţie Concurs de Artâ Contemporană Saloanele Moldovei – Chişinâu – Republica Moldova 2005 nov. – Expoziţie Concurs de Artă• Contemporană Saloanele Moldovei – Bacâu – RomăniaDoina_Tudor_artindex_03
Expozitii colective
1984 – 2006 – Participâri la “Salonul Anuar al artiştilor plastici ieşeni
1988 – „Salonul Artelor Plastice” – expoziţie naţionalâ – sala „Dalles» – Bucureşti 1989 – Colaborare la executarea picturii murale la Biserica “BĂRBOi”- laşi 1990 „Expoziţia Tineretulur — sala Teatrului Naţional – Bucureşti 1994 Expoziţie colectivâ – „SCARA» Galeria – „Cupola”- laşi 1995 – Expoziie colectivă – ,Arta ieşeanâ contemporanâ»
sala Teatrului Naţional – BucureştiDoina_Tudor_artindex_041996 Expoziţie colectivă de picturâ – POMERS – Franţa
1996- Expoziţie colectivâ „Portretul reprezentat in arta ieşeanâ contemporanâ” – Palatul Culturii – laşi
2002 – Salonul Anual al profesodior de desen — Biblioteca „Gh. Asachi” – laşi 2003- Salonul Anual al profesorilor de arte vizuale sala VoievozilorDoina_Tudor_artindex_05 Complexul Naţional Muzeal „Moldova» – Palatul Culturii — laşi 2004- Salonul Anual al profesorilor de arte vizuale sala Voievozilor —
Complexul Naţional Muzeal „Moldova» – Palatul Culturii – laşi 2005 – Salonul Anual al profesorilor de arte vizuale sala Voievozilor -
Complexul Naţional Muzeal „Moldova»- Palatul Culturii — laşi 1988 — „Tranziţie» — Galeria „Cupola» — laşi
1993 – Expoziţie colectivă — „EXPERIMENT 93 — Galeria „Cupola” – laşi 1991 — Expoziţie colectivă — Tulcea
1992 – Expoziţie colectivă — Galaţi
1993 – Expoziţie colectivă — BrăilaDoina_Tudor_artindex_06
Tabere de creaţie
1993    – Expoziţie de picturâ şi graficâ    – Tabârâ de creaţie    – Nicula – Cluj Napoca
1993    – Expoziţie de picturâ şi graficâ    – Tabărâ de creaţie    Balta Brăilei – Brăila
1997    – Expoziţie de picturâ şi graficâ    Tabârâ de creaţie    Blasova – Brâila
2003    – Expoziţie de picturâ şi grafică    Tabârâ de creaţie -    Suceviţa – Suceava

Sursa: www.uapiasi.ro