Mocanu Anatol

Anul Nasterii:1952

Anatol Mocanu

practică pictura de şevalet, avînd predilecţie pentru cicluri de lucrări gen peisaj rural, flori şi ocazional portretul în pastel,
fotografia artistică şi de documentare,

este cadru didactic în învăţământul artistic – cu indici ai eficienţei – mulţi discipoli consacraţi în procesul creator, opera-i configurată este inclusă în colecţii publice şi private din ţară şi peste hotare
17 iunie 1952, născut, satul Criva, raionul Briceni, Republica Moldova

Formarea

1967-1971    Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală (fost: Şcoala Republicană
de Arte Plastice „I.Repin”) clasa profesorului Vasile Toma (1935-1984), Chişinău
1971-1977 Institutul Academic de Stat de Arte Plastice din Moscova V. I. Surikov, clasa prof. Victor Grigorevich Tsiplakov (1915-1986), membru
cor. a Academiei de Arte din URSS, Moscova, Federaţia Rusă

Consacrarea

1977-1979    Profesor la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău
1981    Debutul activităţii expoziţionale republicane şi unionale
1993    Titularizat Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova
Expoziţii personale
1994    Palatul Prieteniei, Chişinău
1995    Sediul redacţiei revistei Natura, Chişinău
1995    Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
1995    Sala de expoziţii Victoria, Iaşi
1998    Biblioteca Gh. Asachi, Iaşi
1997    Alianţa franceză, sediul din Chişinău
1999    Şcoala de Limbi Moderne şi Management, Chişinău
– Biblioteca municipală Ovidius, Chişinău
2005    Casa Limbii Române, Chişinău
2007    Sediul BCR, sediul din Chişinău
2011    Spitalul clinic municipal nr.2 Sf. Arhanghel Mihail, Chişinău
2012    Spovedania culorilor, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău
Expoziţii reprezentative
1981    Academia de Arte a URSS, Moscova
1981-2012    Expoziţii anuale organizate de UAP a RM, Chişinău
1993    Vatra Dornei, România
1993    Bucureşti, România
1996    Teatrul Luceafărul, Iaşi
1997, 1999,
2007, 2008    Bacău, România
2000    Iaşi, România
2000, 2010   Saloanele Moldovei, Bacău (România) – Chişinău (R. Moldova)
2001    Novi Sad, Iugoslavia
2004    Biblioteca  Onisifor Ghibu, Chişinău, R. Moldova
2004    Clinica de Medicină Estetică Sancos, Chişinău, R. Moldova
Stagii de reciclare şi schimb de experienţă
1985    Leningrad, URSS
1993    Cluj-Napoca, România
1997    Bucşoaia, Suceava, România
1995    Italia
2002    Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău
2007    Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău
2011    Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău

Tabere de creaţie
1992    Năvodari,  România
1992    Vatra Dornei, România
1996    Tabăra de Arte Plastice Internaţională România 1996
1996    Calica,Tulcea, România
1997    Dobrina, Husi, România
1998    Hîrlău,  România
1999    Tescani, Bacău, România
2000    Iaşi, România
2001    Plavna, Novi Sad, Serbia, Iugoslavia
2001    Saharna, R Moldova
2002    Curtea de Argeş, România
2003    Butuceni, R Moldova
2004    Parcova, R Moldova
2005    Parcova, R Moldova

Alte activităţi culturale

1979-1983    Universitatea Pedagogică de Stat  Ion Creangă, Chişinău

1983-1991 Profesor la Liceul Republican de Arte Plastice Igor Vieru, Chişinău 1991-1992 Profesor Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău 1992-1998 Profesor la Liceul Republican de Arte Plastice Igor Vieru, Chişinău 1998, până la zi, profesor la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău

1977-2012 Are discipoli – artişti plastici consacraţi: Armaşu Cezara, Bulat Vladimir, Cuculescu Olga, Jigău Liliana, Veaceslav Levineţ, Elena Lorenţ, Moraru Adrian, Musteaţă Dumitru, Obadă Oxana, Plămădeală Elena, Pogolşa Vitalie, Scorocârja Dorina, Talmaci Diana, Us Vladimir, Zbârnea Elena

Lucrări în colecţii publice

Academia de Arte a URSS

Lucrări în colecţii private

Elveţia, Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Republica Moldova, România, Statele Unite ale Americii, Japonia

P rem i i / di sti nc ț i i / ti tl uri onori fi ce

1988 Decorat cu insigna Eminent Lucrător al Culturii din RSSM

Sursa: http://www.arta.md/membri/