Soare Silviu Ioan

Ceramistul Silviu Ioan Soare s-a născut la data de 30 martie, 1955, la Baia Mare. În anul 1979 a absolvit  Institutul Politehnic din Bucureşti, Facultatea de Tehnologie Chimică Organică, iar în
2012, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice şi Decorative, Secţia Ceramică- Sticlă- Metal, Specializarea Ceramică. Începând cu 2013 acesta este masterand la Facultatea de Sculptură a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti.8

Silviu Ioan Soare a activat încă din timpul studenţiei în cadrul Filialei U.A.P. Slobozia- Ialomiţa, condusă de artistul plastic dr. Gheorghe Petre,  unde a expus la saloanele anuale o parte din lucrările create în perioada de formare aflată sub indrumarea a doi artişti contemporani de prestigiu, lect. univ.dr. Ionel Cojocariu şi conf.univ.dr. Ilie Rusu.
Recursul la posibilităţile expresive ale formei tridimensionale îl aşează pe  ceramistul Silviu Ioan Soare în linia plasticienilor pentru care volumul este modalitatea de a dialoga cu spaţiul, în primul rând pe verticală, prin tendinţa de sculpturalitate, apoi pe orizontală prin utilizarea unuia dintre elementele fundamentale ale existenţei, pământul.
Licenţiat al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Secţia Ceramică şi masterand la Facultatea de Sculptură a aceleiaşi instituţii, artistul, în permanenta sa căutare de a descoperi posibilităţile de modelare ale lutului, a abordat forme care i-au permis o mai bună înţelegere a materialul. În acest sens, monolitul a fost speculat într-o interpretare mai liberă în lucrarea de licenţă „Dabogete”, compoziţia din cinci piese cu plinuri şi goluri care evidenţiau preocuparea pentru o massă mai compactă a materiei primordiale lăsând astfel la vedere atât de controversatele litere ale primului alfabet  dac, cât şi forţa artistului de a lucra cu gresia cu şamotă de granulaţie mare.
Sugestia totemică a acestui ansamblu de ceramică sculpturală este continuat în lucrările  de tendinţă monumentală de la masterat care l-au condus pe plastician spre o  comunicare estetică mai profundă cu structura gresiei cu vagi urme de oxid de fier care conferă după ardere o frumoasă cromatică roz.          4
În portretele realizate în manieră expresionistă, urmele tehnicii modelajului sunt vizibile în încercare de compunere a expresiei şi a trăirii, în evocarea somnului ca motiv al visului şi al morţii.
De la modelajul expresionist, Silviu Ioan Soare trece treptat la expresia formei prin alungiri şi contorsiuni al gâtului, uneori exagerând efilarea acestui segment anatomic, alteori lăsând figura să transmită zbuciumul specific fiinţei ancorate în lume.
Piesele de sculptură ceramică sunt volume în care artistul speculează  umbra şi lumina, finisajele şi zonele brute ale lutului abia scos din cuptor, lăsând pe seama vaselor cu motive „neo” stilizarea frumuseţii unei forme mai riguroase şi cu impact direct asupra privirii. Corpul feminin este abordat în ipostaza studiului de nud aşa cum l-a intuit sculptorul Constantin Baraschi sau în atitudinea unui grup de personaje din vechi timpuri care asistă la o procesiune de invocare a spiritelor supranaturale.
Rotunjimile în mai mare măsură, dar şi geometriile cu angulozităţi accentuate caracterizează structurile solide şi ferme care pendulează în limitele modernismului, de la figurativul interpretat la masivitate şi monolit şi de la anularea acestora la impunerea unei structuri fragile elansate pe verticală. Între aceste orientări artistul caută modalităţi de diversitate stilistică rezultate din acordul dintre plin şi gol, reluarea motivului prin impunerea ritmului ca mijloc de a crea dinamică şi mişcare, uneori etajarea formelor şi recompunerea structurilor naturale din fragmente vizuale fiind modalitatea de concepere a ansamblului compoziţional. Adeseori Silviu Ioan Soare introduce şi elemente de ceramică structurală, folosind cărămida drept soclu, alteori tubulaturile sunt cele mai potrivite forme pentru deschiderea spaţiului intern al lucrării, acestea având şi valoare de a pune în evidenţă demersul compoziţional.
Uneori formele se decantează şi rămân simple simboluri de mare forţă expresivă care evocă anumite convexităţi şi reliefuri, incizări şi suprafeţe netede. Lucrările din prima sa expoziţie de ceramică sculpturală sunt diferite din punctul de vedere al concepţiei, artistul selectând ca motiv tematic omul, iar ca sursă formală natura. Cele două capcane pentru oameni, stâlpul sub forma unui portret bust, domnişoara Melany al cărei cap este inspirat de modelul lui Brâncuşi, Pogany, dar şi totemurile zamolxiene, asamblate sau fragmentate, introduc demersul plastic al lui Silviu Ioan Soare în descendenţa ideii de ceramică sculpturală,   aşa cum a fost lăsată moştenire de Costel Badea, cel care a ridicat ceramica de la stadiul de meşteşug la acela de artă majoră.

Ana Amelia Dincă
 critic de artă7 6 5Silviu Soare, pictor, membru al Asociaţiei Artiştilor Plastici din Bucureşti
s-a născut la data de 30 martie 1955 la Baia Mare
1979, absolvent al Institutului Politehnic din Bucureşti
1983, absolvent al Şcolii Populare de Arte din Bucureşti
2012, licenţiat al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte Plstice şi Decorative, secţia ceramică-sticlă- metal
2012, masterand al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Facultatea de Sculptură
2012, 2013, Profesor de pictura la Palatul Copiilor din Calarasi

Activitatea de pictor

Expoziţii personale
1990, 1991 Cairo, Egipt
1998 Galeria de artă a Asociaţiei Artiştilor Plastici din Bucureşti
1999 Institutul Fordoc Bucureşti
2001 Primăria Călăraşi
2002 Prefectura Călăraşi
2003 Teatrul Foarte Mic, Bucureşti
2004 El Instituto de Adultos, Guadalajara, Spania
2004 Casa de Cultura Guadalajara, Spania
2004 House Style Center, Guadalajara, Spania
2006 Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi
2006 Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, Slobozia
2006 Galeria de artă a Protoieriei din Călăraşi
2007 Hotel Park Mamaia, Constanţa, în cadrul Simpozionului Internaţional de poezie orientală
2008 Centrul Cultural din Azuqueca de Henares, Spania
2008 Biblioteca publică din Guadalajara, Spania
2008, 2009, Protoieria Călăraşi
2010, Galeriile de Artă din Silistra, Bulgaria

Expoziţii de grup

1990, 1991 Cairo, Egipt
1997, 1999 Bucureşti
2000 Târgu Jiu
2004 El Foro, Azuqueca de Henares, Spania, în urma selectării lucrărilor sale la un concurs naţional de pictură care se desfăşura în această localitate
2007 Salonul artelor, ediţia I, Protoieria Călăraşi
2007 Salonul artelor, ediţia a II a, Direcţia de Cultură, Călăraşi
2007 Galeria de artă din Dobrich, Bulgaria
2007 Galeria de artă a teatrului din Silistra, Bulgaria
2007 Casa de Cultură din Independenţa, Călăraşi
2009, Metropolitan Center, Bucureşti
2010, Galeria Apollo, Bucureşti
2010, Expoziţie Transfrontalieră, Foaierul Consiliului Judeţean Călăraşi

2007, 2008, artistul participă la a XI a şi a XII a ediţie a Simpozionului estival de pictură de la Vetren, Bulgaria

Activitatea de ceramist

Expoziţii de grup

2010, 2011, 2012, 2013, Salonul de Toamnă şi Salonul de Primăvară al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Slobozia-Ialomiţa
2010, Galeriile de Artă din Silistra, Bulgaria
2012, Foaierul Teatrului Maria Filotti, Brăila
2012, Protoieria Călăraşi
2012, Galeria Orizont, Bucureşti
2012, Salonul Naţional de Ceramică „Costel Badea”, Constanţa
2013, Salonul Naţional de Ceramică „Costel Badea”, Constanţa

Expoziţii personale

2013, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Slobozia
2013, Hotel Monte Carlo, Piteşti
2013, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Călăraşi  dabogete totem in atelierul artistului silviu soare

3 2 1 9