Parascan Silviu-Andrei

Foto_Profil_PARASCANSilviu-Andrei PARASCAN
Născut la 23 septembrie 1989 în Iaşi, România.
Studii:
2002-2006-Lecții de desen și pictură cu profesorul Petrache Bicer;
2003-2009-Liceul de Artă Octav Bancila, Iași-absolvent al secției Grafică de șevalet, prof. Vincențiu Vânău.
2012-Licențiat al Universității de Arte “George Enescu” Iași, în domeniul Istoria şi teoria artei.
2012-Licențiat al Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași, specializarea Limbă și literatură, specializarea italiană – germană.
2014-Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, MASTER Studii Medievale.
parascan_silviu_artindex_12

parascan_silviu_artindex_11Vas verde cu maci albi acrilic pe  carton 35×28 2013

 

parascan_silviu_artindex_10

Ungaria. Poarta franciscana I acuarela 42×30 2011

Expoziţii şi Participări:
Iulie 2002-expoziţie personală ÎN LUMINA INOCENȚEI, galeria de artă Casa Cărţii, Iaşi;
Aprilie 2003-expoziţie personală COPILĂRIND ÎN BUCOVINA, galeriile Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi, Iaşi;
Decembrie 2005-participare cu pictură la o expoziție de grup (clasa prof. Doina Tudor), Ateneu Tătărași;
Decembrie 2006-participare la o expoziție de grup (clasa prof. Doina Tudor), Casa de Cultură Mihai Ursachi, Iași;
Mai 2007-participare colectivă a secțiilor de arte plastice, expoziţie găzduită de Teatrul Luceafarul, Iași;
Noiembrie 2008-participare la expozitia de grup SHADOWS (clasa prof. Vincențiu Vânău), Muzeul Literaturii Vasile Pogor din Iași;
Februarie 2010, martie 2011, martie 2012, martie 2013-participare la expoziţia anuală ATELIER 35, Hotel Europa, Iași;
Martie 2010-expoziţie personală FERESTRE INTERIOARE, Complexul Muzeal Național Moldova Iași – Muzeul Unirii
Octombrie 2010, 2011-participare la salonul anual ARTIS, organizat de către UAP, filiala Iași.¬
Noiembrie 2013-Participare cu pictură la expziția GALERIA VIBRAȚIILOR TINERE, organizate de către UAP și asociația Atheneum Monuments, la Palatul Parlamentului, București.
Februarie 2014 -Participare la SALONUL DE PLASTICĂ MICĂ, organizat de către UAP filiala Brăila. Galeriile de Artă UAP Brăila.
Iunie 2014-participare la expoziția colectivă INDIGO SYNPHONY, organizată de către  Galeria de Artă EliteProfArt, București;
Septembrie-noiembrie 2014-Participare la Bienala DANUBIANA Ruse-Silistra, Bulgaria.

 

parascan_silviu_artindex_09Ploaie peste Prut acuarela 30×43 2011

 

parascan_silviu_artindex_08Pe strada Toma Cozma u p 40×50 2011

Membru al UNIUNII ARTISTILOR PLASTICI din Romania din 2014.

Premii și distincții:
Diploma de excelență pentru participare la expoziția de artă contemporană românească, organizată de către Institutul Eudoxiu Hurmuzachi la Centrul Cultural Român din Zajecar, Serbia.

 

Popas in imaginar
(selecție a textului din catalogul expoziției Ferestre interioare)

Studiul artelor grafice își va pune vizibil amprenta asupra caracterului picturii sale, despre care se poate spune că devine o pictură de spirit grafic. Linia dobândește un important rol constructiv, ea impune o anume claritate și expresivitate întregului ansamblu imagistic. Tot ea este aceea care întreține și însuflețește jocul contrapunctic ce potențează dinamica textului plastic. Se poate înțelege de aici că rolul culorii este unul secundar. Nicidecum, ea are o mai mare putere de evocare a sentimentelor, izvorând din lăuntrul acestor forme expresiv definite. Putem vorbi, totuși, de o anumită parcimonie cromatică. Rar vom întâlni în construcția armoniilor sale tonuri saturate, cele mai frecvente fiind tonurile rupte. Ca procedeu stilistic tinde mai ales spre reprezentarea à plat, fapt care exclude modelul și perspectiva iluzionistă. Acest lucru se face vizibil atunci când artistul se comportă stilistic ca un postimpresionist. Când însă pasta devine onctuoasă, tușa alertă, vibrantă, de manieră expresionistă, lucrurile se schimbă… Oricum, predominantă rămâne postura postimpresionistă. Contrastul lucrărilor rămâne constant exprimat prin interpunerea închis-deschisului cu cald-recele.
Genul predilect al lui Silviu Parascan se dovedește a fi, neîndoielnic, peisajul. Aici își dă artistul întreaga măsură a talentului său, deși are certe reușite și în celelalte genuri mai puțin frecventate, cum ar fi natura statică sau portretul. Pasiunea pentru peisaj i-a fost insuflată și hrănită în substanța sa intimă de regretatul profesor Petrache Bicer, care obișnuia să-și ducă în mod repetat discipolii în plein-air, punându-i astfel fața în față cu natura.
Leitmotivele creației sale sunt simple case de mahala sau de sat, sărăcăcioase și cu garduri strâmbe, interioare de curte cu aer mănăstiresc, un umăr de deal cu cu niște copaci zbârliți a iarnă, bătrâni resemnați căzuți în uitare de sine, ierni ancestrale sau fructe îngemănate cu vase de flori. Pe această „partitură”, artistul „citește” natura, trecând-o prin lăuntrul său pentru a-i descoperi adevărurile nerostite încă. O face de fiecare dată altfel, având în vedere tehnica folosită, acuarelă, pastel sau ulei, dar întotdeauna, cu aceeași intensitate a emoției și aceeași profunzime a spiritului. [...]

parascan_silviu_artindex_07Oboist u p 70×50 2010

    Sobru, subtil, reflexiv, spontan fără a forța și a se angaja în obținerea unor efecte de suprafață, Silviu Parascan ni se arată aici interesat mai ales de esențe. Creația sa este de un lirism dens, lirism care îl așează deja printre continuatorii tradiției Școlii ieșene de pictură, Școală care, după ilustrul Ion Frunzetti, înseamnă preocuparea pentru o tematică profund umană, conexiune intimă între conținut și formă, atenție acordată meșteșugului și „lirism ales atât în grafismul lucrărilor, cât și în cromatica lor”. [...]
Aurel ISTRATI
Iași, mărțișor 2010

parascan_silviu_artindex_06Mahala ieseana acrilic pe carton 38×55 2013parascan_silviu_artindex_05Fereastra vremii acuarela 42×30 2011parascan_silviu_artindex_04Dealul Contoaia u c 21×29, 2011parascan_silviu_artindex_03Christ pastel 50×48 2011parascan_silviu_artindex_02capat de octombrie acuarela 21×30 2011