Ionescu Florenta

ionescu_florenta_artindex_11Florenţa Ionescu

Pictor, s-a născut la 10 mai 1946 la Iaşi. Studii libere de pictură şi desen în diferite ateliere şi cenacluri din ţară şi Germania. A urmat Şcoala de Arte Frumoase din Iaşi, secţiile muzică şi pictură. Studii în domeniul activităţilor social-culturale. A studiat pictura cu pictor prof. Ghiţă Leonard şi desenul cu pictor prof. Ion Bălău. A studiat canto clasic cu artista lirică Aurora Broşteanu de la Opera Română Iaşi şi cu pianistul George Rodi Foca de la Filarmonica Moldova Iaşi. Este membră titulară a Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Iaşi. ionescu_florenta_artindex_09

Artista a expus peste 60 de expoziţii personale din ţară şi străinătate şi peste 170 de expoziţii de grup municipale, judeţene, republicane şi internaţionale. În anii 1996 – 1997 paricipă la Festivalul Internaţional de poezie Nichita Stănescu, Ploieşti cu Expoziţia  „11 elegii Nichita Stănescu” la Muzeul de Artă Ploieşti.

În 1999 i se conferă Diplomă şi Medalie pentru ataşamentul faţă de cultura românească şi poezia lui Nichita Stănescu. În anii 1996, 1997 expune la Sala Dalles Bucureşti, iar 1998 la Muzeul Literaturii Române Bucureşti, Sala Rondă, cu expoziţia „Vers şi culoare”. În 1999 la Sala Dalles Bucureşti – „Expo 26”.

Participă la Salonul Naţional „N. Tonitza” Bârlad, 2006 apare în albumul „Orizonturi artistice contemporane”, Editura Pan Europe, Năstasă Forţu. Paricipă la expoziţia concurs „Saloanele Moldovei” Bacău – Chişinău din 1993 – 2012. În anul 2011 a fost nominalizată de juriu la „Saloanele Moldovei” Ediţia a XXI, Chişinău – Bacău, cu lucrarea „Joc secund”. Participă la Saloanele Anuale ale U.A.P. Filiala Iaşi.

Participă la Expoziţiile Festivalului Intenaţional A.R.T.E.:  ianuarie 2012 la galeria Cupola Iaşi, obţinând Diploma de Onoare pentru profesionalism şi înaltă ţinută artistică; februarie – martie 2012 la Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare – Vaslui, „Galeria Arta” obţinând Diplomă de Excelenţă pentru creaţie;  în aprilie 2012 – Bârlad;  Galaţi – iunie 2012. În cadrul Concursului Internaţional de Creaţie Plastică „Eminesciana” ediţia a II-a 2012, desfăşurat în perioada 10 – 29 ianuarie 2012 la Galeriile „Tonitza” şi „Cupola” Iaşi, i se acordă Premiul Special pentru originalitatea creaţiei. ionescu_florenta_artindex_08

Participă la Concursul de Arte Plastice Vizuale „Noi şi Eminescu” desfăşurat în perioada 15 – 25 ianuarie 2011 la Muzeul „Mihai Eminescu” Iaşi obţinând Premiul „Mihai Eminescu” şi medalie nominalizată pentru lucrarea „De câte ori”. Expoziţia – Concurs  Internaţional de Creaţie plastică „Eminesciana” ediţia a III-a, ianuarie 2013. Primeşte diploma „Premiul Special” pentru armonie cromatică, cu lucrarea „Glossă”. Arista face călătorii documentare în Polonia, Germania, Finlanda, Cehia, Estonia. Lucrări la colecţionari atât din ţară, cât şi peste hotare: Franţa, Italia, Germania, Marea Britanie, Finlanda, Suedia, Estonia, Iugoslavia, China, Canada, Grecia. Donaţii la Muzeul Literaturii Române Iaşi, Muzeul „M. Eminescu”,  Muzeul „M. Sadoveanu” Iaşi, Muzeul de Artă Ploieşi şi la Casa Memoriala „N. Stănescu” Ploieşti.
ionescu_florenta_artindex_06
Expoziţii personale
1986 – 1992, Iaşi în diferite galerii
1992 – Chişinău
1994 – Braşov
1995 – Botoşani, Galeriile Ştefan Luchian – „Eminescu 39”
1996 – Ploieşti, Muzeul de Artă – „11 Elegii ” N. Stănescu
1996 – Bucureşi, Sala Dalles
1998 – Bucureşti, M.L.R. Sala Rondă
1997 – 1999 – Bucureşti, Sala Dalles
2000 – Anul Eminescu, Denii Eminesciene, Iaşi, Botoşani, Edineţ, Chişinău
2000 – Finlanda
2000 – 2001 – Câmpul-Lung-Moldovenesc, Suceava
2002 – Muzeul de Artă Iaşi, Galeria Arcu, „In Memoriam” Nichita Stănescu
2004 – Iaşi, Galeria Cupola
2005 – Iaşi, M.L.R. Pogor
2006 – Iaşi, Galeria Top Art
2007 – Iaşi, Centrul Cultural Francez
2007-2010 – Iaşi, M.L.R., Galeria M. Sadoveanu
2010 – Iaşi, Galeria Cupola, „La pas prin Estonia”
2012 – Iaşi, Galeriile Pogor „Impresii nordice”
2013 – Iaşi, Expoziţia „Lui Eminescu” , Galeria B.P. Haşdeu
ionescu_florenta_artindex_07
Apariţii în cărţi, enciclopedii, albume, dicţionare
„Enciclopedia artiştilor români contemporani”, vol. IV, VI, VII, Editura ARC 2000, Bucureşti 2001-2009-2012, autori Alexandru Cebuc, Negoiţă Lăptoiu, Ruxandra Papa, Sorin Papa
„Oraşul cu statui furate” Editura Monteoru, Buzău 2001, autor Nicolae Peneş
„Oraşul cu castani şi amintiri” Edirura Editgraph, 2010, autor Nicolae Peneş
„Un secol de arte frumoase la Iaşi” Editura Art XXI, Iaşi, 2004, autor Valentin Ciucă
„Clipe împotriva morţii”, Editura Vasiliana-’98, 2005, autor Gloria Lăcătuşu
„Exerciţii de fidelitate ” , (eseuri, portrete, vernisaje), Editura Art XXI, Iaşi, 2007, autor Valentin Ciucă
„Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova” 1800-2010, Editura Art XXI
Revista de cultură „Coloana infinitului”, Timişoara , 2000
Revista „Olivia” , 6 iunie 2000, Bucureşti
Album „Orizonturi artistice contemporane”, vol. Vll,  Editura PANEUROPE, 2006, Năstasă Forţu
Album „La pas prin Estonia”, Editura PIM Iaşi, 2010, Florenţa Ionescu
Catalog Bienala Naţională de Artă Plastică „Ion Andreescu” , Ediţia a Vll-a, 2010, Buzău
Catalog Bienala Naţională de Artă Plastică „ Lascăr Vorel”, Ediţia a Xlll-a, 2013, Piatra Neamţ
Catalog Bienala Internaţională „Ion Andreescu” , Ediţia a lX-a, 2014, Buzăuionescu_florenta_artindex_05
Bibliografie
Cronici semnate de: Aurel Leon, acad. Constantin Ciopraga, Valentin Ciucă, Alexandru Husar, Jeana Morărescu, Nicolae Peneş, Traian Mocani, Anca Negruţi.

[…] Florenţa Ionescu om de o remarcabilă tenacitate, s-a dăruit picturii de două decenii. Mulţi o cunost pentru că a traversat din adolescenţă toate cenaclele plastice şi literare, a stat discret în umbra unor mari artişti. Eu am considerat-o şi altădată la Iaşi, Botoşani, Bucureşti o persoană dotată cu mult har. Acest lucru se vede din pictura ei. […]  Florenţa Ionescu, o florenţă a picturii ieşene, un personaj foarte agreabil, insistent şi nu în ultimul rând talentat. Nu se sfieşte să abordeze chiar teme extrem de dificile, cum ar fi de pildă echivalenţele plastice ale liricii eminesciene. A provocat şi arătat unor artişti cu multe experienţe că se poate gândi la Eminescu şi într-o dominantă cromatică foarte rece, gravă, profundă, tocmai pentru a sugera etericul şi astralitatea poeziei eminesciene.”
Valentin Ciucă, 2004
ionescu_florenta_artindex_04
„Pentru Florenţa Ionescu, universul se mişcă în spaţiu şi timp pe coordonatele culorii, spectrul luminii estompându-şi nuanţele pe măsură  ce drama cunoaşterii de sine devine tot mai profundă.
[…] Artista are, suntem convinşi, revelaţia că acest gest de nesupunere biblică este unica ei şansă de supravieţuire în această luptă, mai mult decât inegală, că a rămas credincioasă sieşi şi artei pe care o slujeşte. Dar ne întrebăm, nu acesta este în fond, drama oricărui urmaş al celor din neamul dedalizilor?”
Nicolae Peneş, 1996
ionescu_florenta_artindex_02
„Este foarte interesant că un suflet al Moldovei părăseşte această feudă sentimentală care este necesară şi deodată se aproie de un poet valah, care este numai valah prin origine, dar care este poet universal prin substanţă,  structură şi deschidere şi încearcă să transfere, să transleze în imagine şi dinamica imaginii marele Elegii ale lui Nichita Stănescu. În acelaşi timp, artista ieşeană Florenţa Ionescu ne aduce în culoare şi imagine acest transfer acustic al imginii, câteva linii directoare ale lui Nichita Stănescu. Deci, omagiem sentimentul acesta fratern de o umilinţă a smereneiei care însemnează în acelaşi timp preţuire incomensurabilă faţă de genialul poet.”
Horia Zilieru, poet – Ploieşti, martie 1996ionescu_florenta_artindex_01