MIHAI VRABIES. THE VOID EFFECT. @ IAGA International Art Gallery Angels, Cluj-Napoca

unnamedJoi 29 Octombrie, de la orele 18.00, în spaţiul IAGA International Art Gallery Angels, Cluj-Napoca, România, se deschide publicului internaţional expoziţia personală:

MIHAI VRABIES. THE VOID EFFECT.

Proiectul expoziţional, dedicat unuia dintre cei mai interesanţi artişti emergenţi din Cluj-Napoca, se prezintă cu o noutate absolută în panorama artei tinere internaţionale, intenționând să reflecteze asupra sensului unei lucrări de artă ca obiect de consum și de comunicare prin intermediul golirii de materie şi  obscurării conceptuale a acesteia.
Expoziția prezintă, într-adevăr, un traseu prin vid, înţeles ca eliminare a obiectului de artă din spațiul expozițional, și, astfel, stimulează publicul să se interogheze asupra atracției generate de opera de artă ca obiect de consum şi simbol al statutului.
Zece rame goale amplasate pe pereți, o operă probabil ascunsă în spații care nu sunt accesibile publicului și un fel de jurnal privat al artistului, sub formă de fraze scrise cu propria lui mână pe pereți, încercând să relateze expoziţia, sau mai degrabă să-i sublinieze absența, interogându-l pe artistul însuşi asupra vieţii sale şi asupra experienţei sale estetice.
Mihai Vrăbieş va participa la expoziție, pregătit să-şi expună cercetările și proiectul artistic, oferindu-se pe sine însuși publicului într-un mod care în realitate relevă însă numai dorinţa acestuia de a se ascunde.
Această situație ambivalentă și ambiguă este accentuată de prezenţa în spațiul galeriei a vocii înregistrate de către Vrăbieş pentru a sublinia și mai mult imposibilitatea de a cunoaşte şi de a ‘poseda´cu adevărat o operă de artă, altfel decât prin intermediul golului/vidului pe care aceasta îl creează.

Tema este în legătură foarte strânsă cu complexul parcurs istoric al operațiunilor postbelice dintre conceptual şi meta-limbaj: Yves Klein, Piero Manzoni, artistul cautând golul ca pe un loc de regenerare a unei noi posibilități estetice, criticând astfel societatea de consum şi abordarea pur mercantilistă și posesivă a operei de artă publică.
Pe de altă parte,prin utilizarea cuvintelor scrise, orale și înregistrate, se observă acea reflecție profundă pe care Vrăbieş dovedește a o stăpâni cu siguranţă absolută, pornind de la o reflecție acută asupra Părinților conceptualului, de la Joseph Kosuth.

O rețea de referințe înrădăcinate în domeniul specific de producție al proiectului, pe deplin susținut de galeria IAGA: o puternică aşadar confruntare între tradiție și limbajul academic și noile tendințe artistice, menite să re-gândească modelele în termeni adesea provocatori, într-o totalizatoare  și revitalizantă repunere în discuţie a conceptului unei opere de artă. Plecând de la vid.

Expoziţia, curatoriată de către Ilaria Bignotti şi Walter Bonomi, constituie aşadar un eveniment important pentru criticii şi colecționarii internaționali de artă, confirmând dorinţa Galeriei IAGA de a fi o platformă culturală vivace, având ca  principal obiectiv dezvoltarea şi promovarea dialogului dintre cercetările artistice contemporane italiene şi cele est-europene, multumită şi participărilor la târguri de artă, la manifestări şi evenimente de artă contemporană internaţionale, privind înspre un viitor cert în care schimbul cultural şi dialogul internaţional să reprezinte fundaţia pe care se vor construi proiecte artistice de lungă durată, transând astfel noi granițe geografice artistice şi culturale.

Expoziția este însoțită de un catalog, dedicat proiectului expozițional, curatoriat de către Ilaria Bignotti şi Walter Bonomi, conţinând imagini ambientale ale instalaţiilor realizate la faţa locului de către artist.